Làm thế nào để xác định kích thước lô trong forex - Định thước

Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ trên tài khoản đã được mở? Nhưng bạn lại không cách nào xác định dược khi nào thì xu hướng này sẽ kết thúc và thời gian cho vị trí của bạn nên là bao lâu.

Làm thế nào để giao dịch Forex Market - Việc giao dịch cổ phiếu, tương lai, trái phiếu hoặc tiền tệ đòi hỏi sự thành thạo trong nhiều kỹ năng độc đáo. Thị trường ngoại hối có một số loại lô được phân loại theo kích thước của chúng, ví dụ rất nhiều tiêu chuẩn cấu thành 100, 000 đơn vị của đồng tiền, rất nhiều mini là 10.


Tại sao lệnh của tôi không được kích hoạt mặc dù Mức Thấp ( Low) đã thấp hơn 2 pip so với mức đặt lệnh? Kích thước chuẩn của 1 lô là $ 100, 000.
Bạn có thể làm đủ mọt cách để xác định xu hướng, sử dụng các chỉ báo, các phương pháp kỹ thuật. Làm thế nào để xác định kích thước lô trong forex.


Transaction Size’ — ‘ Kích thước giao dịch’ – kích thước của lô nhân với số lượng lô trong giao dịch 2. 000 đơn vị tiền tệ.
Lot – Lô là số đơn vị tiền tệ cụ thể bạn sẽ mua hoặc bán trong thị trường giao dịch ngoại hối giao ngay – spot forex. Làm sao để kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính như là Forex, hợp đồng Tương lai, Chỉ số và CFDs?

Biết phong cách nào phù hợp với mình sẽ giúp bạn thực hiện các điều chỉnh thích hợp để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Điều này cũng quan trọng để hiểu mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.

000 đơn vị, trong khi rất nhiều vi có 1. Như đã biết là các ngoại tệ được định giá bằng pip, đơn vị đo độ tăng giảm nhỏ nhất của tiền tệ.


Trong khi sử dụng kích thước lô giảm là một điều tốt, nó sẽ không giúp bạn rất nhiều nếu bạn mở quá nhiều lô. Kích thước chuẩn cho Lot – lô là 100.

Tài khoản nhỏ ( Mini) thì có kích thước lô là $ 10, 000.
LÀM-THẾ-NÀO-ĐỂ-XÁC-ĐỊNH-KÍCH-THƯỚC-LÔ-TRONG-FOREX