Cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất - Tiền nhất


Jan 08, · Tiền tệ được giao dịch theo cặp Giao dịch ngoại hối là việc đồng thời mua một lượng ngoại tệ này và bán một lượng ngoại tệ kia. Chúng có tính thanh khoản cao và là những cặp được giao dịch rộng rãi trên thế giới.

Trong thực tế, khi triển vọng thị trường của đồng đô la Mỹ là không rõ ràng thì USDX cung cấp một hình ảnh rõ hơn. Những cặp này đều có đồng USD và được giao dịch nhiều nhất.

Những cặp này đều có đồng USD và được giao dịch [ 1] nhiều nhất. Giao dịch forex là việc bạn đồng thời mua một một số lượng tiền này và bán đi một số lượng tiền khác.

Chúng có tính thanh khoản cao và là những cặp được giao dịch [ 1] rộng rãi trên thế giới. Những cặp tiền tệ được bên dưới được xem là cặp chính ( majors).


Những cặp này thường có tính thanh khoản cao và được giao dịch rộng rãi trên thế giới Cặp tiền chéo – Crosses: Những cặp tiền không chứa. Cặp tiền tệ chính ( Major Currency Pairs) Những cặp tiền tệ được bên dưới được xem là cặp chính ( majors).
Nếu bạn giao dịch những cặp tiền tệ khác, USDX sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới. Các ngoại tệ được giao dịch thông qua nhà môi giới ( broker) hoặc nhà phân phối ( dealer) và được giao dịch theo cặp.


Jul 09, · Những cặp này thường có tính thanh khoản cao và được giao dịch rộng rãi trên thế giới Cặp tiền chéo – Crosses: Những cặp tiền không chứa đồng USD được gọi là cặp chéo hay “ crosses”. Cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất.

Các tiền tệ được giao dịch thông qua một nhà môi giới hoặc nhà phân phối và theo từng cặp, ví dụ đồng EURO và đồng Dollar ( EUR/ USD) hoặc đồng Bảng Anh và Yên Nhật ( GBP/ JPY).
CẶP-TIỀN-TỆ-ĐƯỢC-GIAO-DỊCH-RỘNG-RÃI-NHẤT